ISTORIC

 

1964
Platforma Petrochimica Borzesti a fost infiintata in 1956 prin Hotarare de guvern. Din aceasta facea parte Rafinaria 1 Onesti care procesa titeiul ne-sulfuros din tara.
1980
In perioada 1979-1980 a fost pusa in functiune Rafinaria 2, pentru procesarea titeiului sulfuros de import.
1991
RAFO S.A. Onesti a fost inregistrata ca societate de sine statatoare in 1991, pana in 1990 facand parte din Platforma Petrochimica Borzesti.
2001
In data de 26.10.2001 a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare actiuni RAFO S.A. nr. 10/26.10.2001, prin care S.C. IMPERIAL OIL S.A. si CANYON SERVICOS LDA au achizitionat 59,9960% din capitalul social al S.C. RAFO S.A.
2002
Din surse proprii, atrase in nume propriu sau pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 30.06.2002, actionarii au facut investitii tehnologice / aport de capital  in numerar sau in natura, in valoare de 63.375.000 USD si investitii de mediu in valoare de 16.944.000 USD pentru protectia mediului.
2004
In data de 11.10.2004 a avut loc novatia pachetelor de actiuni  detinute de Canyon Servicos LDA si Imperial Oil catre Balkan Petroleum LTD si astfel, Balkan Petroleum LTD  a devenit actionarul majoritar al SC RAFO SA.
In timpul derularii contractului de privatizare, actionarii au realizat investii tehnologice si de mediu in conformitate cu obligatiile incluse in contractul de privatizare.
2008
In data de 25.08.2008, AVAS (Autoritatea pentru cheapest electronic cigarette recuperarea activelor statului) a comunicat  incetarea monitorizarii post-privatizare a RAFO SA.
2009
In data de 28.10.2009 Depozitarul Central a inregistrat o noua structura a actionariatului RAFO ca urmare a transferului direct de actiuni.  Actionarul Petrochemical Holding GmbH a devenit majoritar  detinand un procent de 96,21 % din capitalul social al S.C. RAFO S.A.
2010
I. In data de 11.06.2010 Depozitarul Central a inregistrat majorarea capitalului social al RAFO cu aport in numerar adus de Balkan Petroleum LTD, reprezentand contravaloarea investitiilor de mediu si tehnologice asumate si realizate conform clauzelor contractului de privatizare.Ca urmare structura actionariatului s-a modificat , Petrochemical Holding GmbH devenind actionar cu un procent de 88,61%, iar Balkan Petroleum LTD cu 7,9% ;
II. In data de 21.06.2010 s-a pronuntat la Tribunalului Brasov inchiderea procedurii de reorganizare judiciara fata de S.C. RAFO S.A.
III. In data de 11.08.2010  S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. a inregistrat,  transferul de proprietate al unui numar de 69.409.780 actiuni  emise de  S.C. RAFO S.A. Onesti (reprezentand 7,9056 % din capitalul social) din contul societatii Balkan Petroleum Limited, in contul societatii Petrochemical Holding GmbH, in baza prevederilor art. 81 lit. g4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si a Atestatului C.N.V.M. nr. 121/05.08.2010,
Ca urmare structura a actionarilor  S.C. RAFO  S.A., s-a modificat Petrochemical Holding GmbH devenind actionar cu un procent de 96,5141%.