AGA 2014

 

AGA 16.09.2014

Rezultate vot AGEA
Hotarare AGEA
Raport curent AGA

Convocare AGA
Formular de vot prin corespondenta
Model procura speciala
Proiect hotarare AGEA
P1
P2
P3
P4
P5

AGA 31.07.2014

Hotarare AGOA
Raport curent
Rezultatul votului

1. Convocare
2. Model procura speciala
3. Formular vot prin corespondenta
4. Materiale AGOA

AGA 2014

Hotarare AGEA.pdf
Hotarare AGOA.pdf
Raport curent.pdf
Rezultat vot.pdf

Convocare.pdf
Formular de vot prin corespondenta eng.pdf
Formular de vot prin corespondenta.pdf
Model Procura Speciala eng.pdf
Model Procura Speciala.pdf
Proiect hotarare AGEA.pdf
Proiect hotarare AGOA.pdf

MATERIALE AGOA

Nota justificativa modificare situatii financiare
P1 – Raportul Administratorilor.pdf
P2 – RAPORTUL AUDITORULUI AZALEE.pdf 
P3 – SITUATII FINANCIARE 2013.pdf
P3 – PV INVENTARIERE 2013.pdf
– P3 – ANEXA 1 – PV INVENT.pdf
– P3 – ANEXA 2 – PV INVENT.pdf
– P3 – ANEXA 3 – PV INVENT.pdf
– P3 – ANEXA 4 – PV INVENT.pdf
– P3 – ANEXA 5 – PV INVENT.pdf
P4 – Raportul anual CNVM.pdf
P5 – DESCARCARE DE GESTIUNE.pdf
P6 – REMUNERATIA MEMBRILOR C.A.pdf
P7 – PRELUNGIRE CONTRACT AUDITOR.pdf
P8 – TRECEREA PE COSTURI.pdf
P9 – DATA DE INREG..pdf
P10 – IMPUTERN DG.pdf

 

MATERIALE AGEA

P1 – INLOCUIREA SINTAGMEI.pdf

P2 – DATA DE INREGISTRARE.pdf

P3 – IMPUTERNICIREA DG.pdf