AGA 2013

 

AGA 25.04.2013

Hotarari
Hotarare AGEA
Hotarare AGOA
Raport curent
Rezultatul votului
Actionari RAFO
Convocare AGA revizuita
Cerere completare ordinea de zi AGA
Convocare 25.04.2013
Formular de vot prin corespondenta revizuit
Model procura speciala revizuit
AGOA
 P1. Raportul administratorilor
  P2. Raportul auditorilor independenti
  P3. PV inventariere si situatii financiare
  P4. Raport anual
  P5-11. Adunarea generala ordinara a actionarilor
Materiale AGEA